Psychoterapia dorosłych

Psychoterapia jest procesem służącym lepszemu zrozumieniu siebie, swoich potrzeb i uczuć  w relacjach z innymi i samym sobą, co pozwala na lepsze wykorzystanie swojego potencjału do radzenia sobie z trudnościami i samorealizacji w życiu osobistym, społecznym i zawodowym.