Wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych

W życiu dzieci i nastolatków, podobnie jak w życiu dorosłych mogą pojawić się sytuacje w których naruszone zostaje poczucie bezpieczeństwa, a dziecko traci zdolność do dobrego funkcjonowania w codziennych warunkach. Może to być np.  utrata relacji z ważną i bliską osobą, choroba, hospitalizacja, kryzys w życiu rodziców, przeprowadzka, konflikt lub odrzucenie przez grupę rówieśniczą, udział w wypadku, bycie świadkiem przemocy lub każda inna sytuacja w której bezpieczeństwo lub zdrowie dziecka mogło być zagrożone.

Celem pomocy dla dziecka czy nastolatka będącego w kryzysie jest odzyskanie równowagi psychicznej poprzez umożliwienie odreagowania trudnych emocji w bezpiecznym środowisku, dostarczenie zrozumienia, nazwania przeżyć dziecka, znalezienie sposobu na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, przetrwaniu sytuacji kryzysowej w jak najlepszej możliwej kondycji psychicznej.