O MNIE

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, pedagogiem specjalnym, absolwentką jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim.

Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja w Warszawie, a także szkolenie w zakresie podstaw psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Odbyłam szkolenie w zakresie terapii zaburzeń lękowych u młodzieży w oparciu o koncepcję mentalizacji*. Uczestniczyłam w pierwszej polskiej edycji szkolenia Play Therapy, akredytowanym przez PTI/PTUK.

Aktualnie jestem w trakcie zaawansowanego, całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie ISTDP. (Intensive Short -Therm Dynamic Psychotherapy) Ten nurt jest nowoczesną formą pracy z pacjentem, którego skuteczność jest potwierdzona badaniami naukowymi.  Opiera się na założeniach psychodynamicznych – teoria relacji z obiektem  oraz teorii więzi J. Bowlby’ego. Praca tą metodą pozwala w sposób skuteczny i bezpieczny docierać do nieświadomych uczuć, pragnień i wspomnień, co pomaga pacjentowi zmierzyć się z problemem i osiągnąć postawione cele.

Posiadam ponad 10 letnią praktykę w obszarze pomocy psychologicznej, terapii i dostarczania wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych. Odbyłam staż kliniczny na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku Nowym Porcie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w państwowych i niepublicznych placówkach oświatowych, oraz ośrodkach klinicznych.

Pracuję z Dorosłymi, Dziećmi i Nastolatkami. Wspieram i towarzyszę Rodzicom w rozumieniu i radzeniu sobie z trudnościami Dzieci. Swoją wiedzę i umiejętności poszerzam uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach.

Swoją pracę poddaję superwizji*.

 

*Mentalizacja – to umiejętność, która pomaga w rozumieniu własnych stanów umysłu oraz intencji innych ludzi w kontekście różnych stanów wewnętrznych. Mentalizowanie w znaczący sposób zwiększa potencjał do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, dzięki korzystaniu z własnych zasobów poznawczych i emocjonalnych oraz relacji, która wytwarza się pomiędzy tymi obszarami.

*Superwizja – spotkania psychoterapeuty z superwizorem, służące nadzorowi jakości pracy psychoterapeuty, odbywające się zawsze z zachowaniem pełnej anonimowości pacjenta